Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Do działu „Homoseksualiści wytoczyli proces naszemu Pełnomocnikowi”

 

Wina i przebaczenie

 

Przyczyną działań części osób propagujących homoseksualizm może być w jakiejś mierze brak informacji (nieświadomość usprawiedliwia - 1Tm 1,13).

Bogu niezwykle zależy na naszej wierności - wyraził to w pierwszym przykazaniu. Czy Bóg wybaczy nam wszystkim zdrady?

Piotr Apostoł wyparł się znajomości z Jezusem po Jego uwięzieniu, mimo że przedtem widział, jak osoba Jezusa jaśniała blaskiem nie do opisania1. Piotr zdawał sobie sprawę z wszechmocy Jezusa, a mimo to strach wziął górę! Trudno to pojąć. 
Jezus spojrzał na Piotra, gdy ten po raz trzeci wyparł się Go, a Piotr wówczas zadrżał, oprzytomniał i gorzko zapłakał2. Potem Chrystusa zamęczono na śmierć. Jednak po zmartwychwstaniu zapytał On Piotra trzy razy czy ten Go kocha, a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej przebaczył Piotrowi zdradę i powierzył mu funkcję Kierownika Kościoła... W księdze życia jednak pozostało wspomnienie tego wstydliwego wydarzenia. Z pewnością niejednokrotnie schylało to głowę Piotra.

Gdy zdarzy się upadek, to podobnie, jak w przypadku Piotra, kluczem do przebaczenia jest żal za popełnioną winę3 oparty o miłość do Boga i Jego miłość do nas. Nie każda jednak wina będzie przebaczona, a piekło istnieje realnie. Gdzie jest granica, poza którą nie można przejść? Czy Judasz ją przekroczył?  Jest to grzech przeciw Duchowi Świętemu - m.in. „grzeszyć zuchwale licząc na miłosierdzie Boże”. Tę granicę trudno przekroczyć nieświadomie czy przez zapomnienie.

Maria Polanowska

____________________

1 np. Ewangelia według św. Mateusza 17,1 - 8,

2 np. Ewangelia według św. Mateusza 26,69-75

3 sakrament pokuty i pojednania

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry