Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
W Piśmie Świętym stosunki homoseksualne „są potępione jako poważna deprawacja

 

Pismo Święte na temat homoseksualizmu

 

Pismo Święte jednoznacznie określa w poniższych fragmentach czyny homoseksualne jako „obrzydliwość”, „bezecne namiętności”, „pożycie przeciwne naturze”, „bezwstyd”, „zboczenie”, „sprzeczne ze zdrową nauką”.

 

Dalsze cytowane fragmenty brzmią: „Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze” i „ Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu.”

 

Jeśli więc osoby dokonujące czynów homoseksualnych, a nawet propagujące to publicznie, będą tego żałować, należy przebaczyć im, ale nie wcześniej. Wcześniej istnieje obowiązek upomnienia.

 

 

Fragmenty Pisma Świętego - Starego i Nowego Testamentu,

DOTYCZĄCE HOMOSEKSUALIZMU

 

 

STARY TESTAMENT

 

Księga Kapłańska 18,22:

 

(22) Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!

 

Księga Kapłańska 20,13:

 

(13) Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.

 

 

 

NOWY TESTAMENT

 

List do Rzymian 1,25-27:

 

(25) Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. (26) Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. (27) Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.

 

1 list do Koryntian 6,9

 

(9) Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą,

 

1 List do Tymoteusza 1,8-13:

 

(8) Wiemy zaś, że Prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawnie stosuje, (9) rozumiejąc, że Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców, (10) dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących z sobą, dla handlarzy niewolnikami, kłamców, krzywoprzysięzców i [dla popełniających] cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką, (11) w duchu Ewangelii chwały błogosławionego Boga, którą mi zwierzono. (12) Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, (13) ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze.

 

 

 

ZGORSZENIE:

 

Ewangelia według św. Łukasza 17,1-3:

 

„(1) Rzekł znowu do swoich uczniów: Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. (2) Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. (3) Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu.” 1

 

__________________________________

1 tej kwestii dotyczą także Ewangelia według św. Mateusza 18,6-7 oraz Ewangelia według św. Marka 9,42

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry