Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Czy 'niekatolickie' zawsze jest 'złe'

Z Forum Pomocy Katolika

(fragmenty)

 

 

Czy  'niekatolickie'  zawsze  jest  'złe' ?

Autor: Calina

 

W którymś wątku padło takie stwierdzenie: "Nie podoba mi się dzielenie wszystkiego na katolickie-niekatolickie (dobre-złe)".

Czy rzeczywiście może być taki podział i dlaczego katolickie-niekatolickie równa się dobre-złe? Może to pytanie dyskusyjne, ale mnie zastanowiło. Czy uważacie, że coś 'niekatolickie' zawsze jest złe?

 

Odpowiedz na tę wiadomość

 

Re: Czy 'niekatolickie' zawsze jest 'złe'?

Autor: agu

 

To ja jestem autorką przytoczonych słów. Nie podoba mi się dzielenie czegoś na katolickie jako dobre i niekatolickie jako złe. (...) Nie należy do wszystkiego mieszać spraw Sacrum. Jest taka sfera, która po prostu jest, może być dobra, może być zła, ale jest to sprawa naturalna, zwykła, bez potrzeby zbytniego odnoszenia do świata Ponad nią. :-)

 

Odpowiedz na tę wiadomość

 

Re: Czy 'niekatolickie' zawsze jest 'złe'?

Autor: Bogna

 

(...)  Błędem dla katolika jest nieprzyznawanie priorytetu katolicyzmowi. Taka jest przecież nauka Kościoła.  Katolicki - z greckiego znaczy 'powszechny'. I jest to cecha prawdziwego i niepodzielonego Kościoła. Dzięki niej obejmuje on wszystko i jednoczy w jeden lud Boży. Ludzi różnych ras, języków i kultur. (...) Katolicyzm to ogólnoświatowa jedność w wierze i sposobie życia, najczęściej utożsamiana właśnie z rzymskim Kościołem katolickim. I zgadzam się (...):  >>Katolicki w znaczeniu: pochodzący z nauczania Kościoła, zawsze oznacza najlepszy.<<  Prawdą też jest, że należy oddzielić sacrum od profanum. Tylko 'konia z rzędem' temu, kto tego sprawiedliwie dokona. Oczywiście Sprawiedliwy ponad wszystko jest Bóg. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.

Ps. Może i 'niekatolickie' nie zawsze jest 'złe', ale gdybym miała wybierać, wybrałabym katolickie. (...)

Odpowiedz na tę wiadomość

 

Re: Czy 'niekatolickie' zawsze jest 'złe'?

Autor: X.

 

Droga Calino. Poruszyłaś niesłychanie istotną sprawę. W mediach lansowane są, szczególnie przed wyborami, poglądy: "nieważne czy kandydat jest wierzący, ważne, że fachowiec". Po stokroć NIE wobec takiego podstępu. Osoba niewierząca, choćby po ludzku najlepszy fachowiec z kilkoma fakultetami, nigdy nie będzie stanowiła praw według praw Bożych (np. małżeństwa homoseksualne, aborcja, itd). Ważne jest, najważniejsze, czy człowiek, który ma mnie prowadzić (tu - stanowić prawa w parlamencie, czyli poseł lub senator) uznaje Boże Prawa za nadrzędne, czy też nie liczy się z Dekalogiem.

Rozmawiałam z osobą, która przekonana była o istnieniu "obiektywnych wartości uniwersalnych", niezależnych od Dekalogu, które także "muszą" prowadzić do dobrego.

NIEPRAWDA. Droga człowieka niewierzącego ZAWSZE będzie prowadziła poprzez błędy (błędy cudzołóstwa, aborcji, eutanazji, "małżeństw" homoseksualnych, itd).  Jaki stąd wniosek?

Każdy ma godność człowieka i drogę szukania Boga i każdego należy szanować i z miłością pomagać mu. ALE NIE KAŻDEMU NALEŻY DAWAĆ WŁADZĘ. Katolicy powinni dawać władzę (głos w wyborach) TYLKO osobom, które kochają Boga i Jego Dekalog, Jego Prawo.

Czy więc 'niekatolickie' zawsze jest 'złe'?

"Niekatolickie" ("niechrześcijańskie") zawsze jest złe, gdy sprawuje władzę. Jest wówczas złe zawsze - wcześniej czy później prowadzi do zła. Jeśli władzy nie sprawuje, nie zawsze jest złe, szczególnie wtedy, gdy z Bożą pomocą żyje biorąc przykład z kultury i zwyczajów chrześcijańskich... Choć i w tym przypadku będzie popełniało błędy, skutkujące i wobec innych.

"Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością?" (2 list do Koryntian 6:14)

Przesyłam serdeczne pozdrowienia. (...)

Odpowiedz na tę wiadomość

 

Re: Czy 'niekatolickie' zawsze jest 'złe'?

Autor: agu

 

(...) Jeśli głosuję na jakiegoś polityka, to dlatego, że podobają mi się jego poglądy, a nie dlatego, jakiego jest wyznania. (...) Poza tym chodzi przecież o dobro człowieka i całego społeczeństwa. To może być dla kogoś najwyższą wartością - dlaczego mam więc nie zagłosować na taką osobę? (...)

Druga rzecz: obrońcą życia ludzkiego jest się ze względu na miłość do człowieka. Nie potrzeba do tego być bardzo religijnym. (...)

 

Odpowiedz na tę wiadomość

 

Re: Czy 'niekatolickie' zawsze jest 'złe'?

Autor: X.

 

Kochana Agu,

Słusznie napisałaś "Poza tym chodzi przecież o dobro człowieka i całego społeczeństwa." Spróbuję dać Ci przykład. Mam w ręku wyniki głosowania w sejmie (gw z 6-8.01.1993).

Posłowie głosowali nad tym, czy dopuścić przerywanie ciąży m.in. "z powodu trudnych warunków życiowych kobiety ciężarnej lub jej rodziny".

Sądzę, że w tym momencie jesteśmy jednej myśli - należało głosować "PRZECIW" (przeciw zabijaniu dzieci poczętych).

Bo życia dziecku poczętemu nie wolno człowiekowi odbierać nigdy, prawda?

Spójrzmy więc, jak ci "fachowcy" zagłosowali w podanym wyżej przykładzie.

Na 58 posłów SLD 56 posłów głosowało "ZA" (za zabijaniem), przy dwóch jest literka "n" oznaczająca, że poseł nie wziął udziału w głosowaniu (prawdopodobnie nieobecny). Jak jeden mąż zagłosowali za zabijaniem... Nawet, jeżeli któryś z tych posłów miał wątpliwości, zagłosował i tak ZA zabijaniem...

Natomiast posłowie z ugrupowania mającego w nazwie słowo "Chrześcijańskie" jak jeden mąż zagłosowali "PRZECIW" zabijaniu (na 46 posów 46 głosowało "przeciw").

Tak było generalnie (z maleńkimi wyjątkami) we wszystkich ugrupowaniach - te o podstawach ateistycznych głosowały "za", ugrupowania deklarujące się jako katolickie (czy nawet tylko "chrześcijańskie"...) głosowały "przeciw".

W ważnych sprawach kluby poselskie ogłaszają często "dyscyplinę partyjną".

Jak widać, wyborcy, którzy położyli ufność w ewentualnej "miłości i mądrości ludzi niewierzących" ponieśli porażkę... I tak to jest we wszystkich ważnych sprawach...  (...)

 

Źródło:

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry