Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Nie milkną głosy oburzenia na zbrodniczy projekt ustawy zaprezentowany kilka tygodni temu przez byłą senator SLD Marię Szyszkowską

Z Forum Pomocy Katolika.pl

 

 

Nauka Kościoła

POWINNOŚCI PRACOWNIKA

I PRACODAWCY

 

(...) Katolicka Nauka Kościoła zajmuje się (...) różnymi aspektami stosunków pracy, stosunków między pracownikiem a pracodawcą. Najlepiej to zilustrował papież Leon XIII w encyklice RERUM NOVARUM. Sformułował tam m.in. powinności pracownika i pracodawcy Poniżej Ci je podaję:

 

a] dotyczące »proletariusza i robotnika«:

 

        w całości i wiernie wykonać pracę do której się zobowiązał umową wolną i odpowiadającą słuszności,

        nie szkodzić pracodawcy na majątku i nie znieważać jego osoby,

        w dochodzeniu swych praw wstrzymać się od gwałtu i nie wywoływać rozruchów,

        nie łączyć się z ludźmi przewrotu, wzniecającymi nieumiarkowane nadzieje i rzucającymi wielkie obietnice, których następstwem jest rozczarowanie bezpożyteczne i ruina życia gospodarczego.

 

b] dotyczące pracodawców:

 

-          nie uważać robotnika za niewolnika,

-          kierować się zasadą, że należy w nim uszanować godność osobistą podniesioną jeszcze przez charakter chrześcijanina,

-          praca zarobkowa, według świadectwa rozumu i filozofii chrześcijańskiej, nie tylko nie poniża człowieka, ale mu zaszczyt przynosi, ponieważ daje mu szlachetną możność utrzymania życia,

-          bezwstydem zaś i nieludzkością jest uważać człowieka za narzędzie zysku i szacować go według tego, ile mogą jego mięśnie i jego siły,

-          należy brać pod uwagę religijne i duchowe potrzeby pracowników.

 

Obowiązkiem więc pracodawców jest uważać:

 

-          by tym potrzebom stało się zadość,

-          by robotnik nie był wystawiony na okazję zepsucia i na pokusy do grzechów,

-          by był wolny od wpływów odciągających go od życia rodzinnego i od praktyki oszczędności,

-          nie nakładać pracy przewyższającej siły robotnika, ani takiej, która nie odpowiada jego wiekowi lub płci.

 

Spomiędzy wszystkich jednak obowiązków pracodawcy najważniejszy jest ten, żeby każdemu oddać to, co mu się słusznie należy. Z pewnością wiele trzeba wziąć pod uwagę względów żeby ustalić słuszną płacę; na ogół jednak powinien pracodawca pamiętać, że przy ustalaniu płacy ani Boskie, ani ludzkie prawa nie pozwalają korzystać z biedy i nędzy cudzej, ani też w ogóle wyzyskiwać cudzego ubóstwa...

 

Wreszcie w sumieniu obowiązani są bogaci wystrzegać się, by nie robili uszczerbku w mieniu proletariuszy zarówno gwałtem, jak i podstępem i lichwą, a to tym więcej, że robotnicy są mniej zdolni do samoobrony, a ich mienie im szczuplejsze, tym świętszym być powinno.

(...)

Pax et bonum!

tis

 

23.06.2005

 

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry