Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Nie milkną głosy oburzenia na zbrodniczy projekt ustawy zaprezentowany kilka tygodni temu przez byłą senator SLD Marię Szyszkowską

Konstytucja dla niewolników

 

Konstytucja europejska - zagrożenie czy szansa dla Polski - pod takim hasłem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyły się konferencja naukowa oraz dyskusja zorganizowana przez studenckie koło naukowe.

 

Każda konstytucja powinna być - zdaniem prof. Bogusława Wolniewicza - zwięzła, zrozumiała, powinna mieć trwały charakter i wyrażać wolę narodu. Żadnej z tych cech nie posiada, zdaniem znakomitego filozofa, projekt europejskiej konstytucji: jest zbyt obszerny (500 stron wraz z protokołami i deklaracjami), niezrozumiały, pozbawiony oparcia w powszechnym poczuciu sprawiedliwości, a jego preambuła stanowi tylko dekorację bez związku z treścią. Dokument nie tylko nie wyraża woli narodów, lecz przeciwnie - ma charakter aktywistyczny, tj. wyraża wolę prawodawców i ich "lewacki" libertyński system wartości. - Nie są to wartości, za które ktoś będzie gotów walczyć i ginąć - uważa prof. Wolniewicz.

Wojciech Wierzejski (LPR), deputowany do Parlamentu Europejskiego, podkreślił, że Unia nie ma prawa do własnej konstytucji. Zaproponowany projekt powinien być przez Polskę odrzucony z uwagi na to, że pogarsza warunki funkcjonowania naszego kraju w ramach Unii w stosunku do Traktatu Nicejskiego oraz jest oparty na obcym duchowi Europy systemie wartości, ukutym w lożach wolnomularskich Francji. Szczególnie widoczne jest to w inkorporowanej do konstytucji Karcie Praw Podstawowych. Nie zawiera ona odniesienia do wartości chrześcijańskich, nie chroni życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, za to ustanawia generalny zakaz dyskryminacji, rozciągający się na orientację seksualną.

Druzgocącej krytyce poddała eurokonstytucję dr Krystyna Pawłowicz z Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Na podstawie analizy jej artykułów udowodniła, że godzi ona w wolność gospodarczą obywateli. Podkreśliła też antydemokratyczny charakter dokumentu oraz sprzeczność z Konstytucją RP zasady pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem polskim.

- Zostaniecie niewolnikami urzędników - zwróciła się dr Pawłowicz do studentów, ostrzegając ich przed poparciem konstytucji europejskiej.

Małgorzata Goss

 

 

Nasz Dziennik z 26 kwietnia 2005

http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20050426&id=po23.txt


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry