Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
PROJEKT

                                                                                  Warszawa, dnia 20.04.2006 r.

                                                                                  Sz. Pan

                                                                                  Krzysztof Michałkiewicz

                                                                                  Minister Pracy i Polityki Społecznej

                                                                                  ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

 

 

 

Stowarzyszenie „Rodzina Polska” uprzejmie prosi o odpowiedź na następujące pytania:

 

1. jakie prawne możliwości uzyskania środków na utrzymanie mają osoby, które ukończyły 50 rok życia, zostały zwolnione z pracy (likwidacja zakładu pracy), z racji wieku nie mogą znaleźć nowej pracy, a przepracowały prawie 30 lat?

 

Mamy informacje o konkretnych tego typu sytuacjach, gdzie osoby są po kilka już lat:

-        bez żadnego zasiłku

-        bez świadczenia przedemerytalnego

-        bez możliwości zatrudnienia

 

2. Czy Minister Pracy skierował projekty legislacyjne w tej sprawie do właściwych organów, mających prawo inicjatywy ustawodawczej (i jakie), aby osoby w w/w sytuacji uzyskały podstawowe środki na utrzymanie (np. świadczenia przedemerytalne)?

 

3. Z czego mają żyć osoby, które nie mają pracy, zasiłków, ani świadczeń przedemerytalnych, a które z uwagi na wiek w sytuacji największego w UE bezrobocia, jakie występuje w Polsce, nie mają także możliwości znalezienia pracy?

 

 

Z poważaniem

 

 

 

Prezes Stowarzyszenia

„Rodzina Polska”

Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry