Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
W 2004 r

Bez pracy i zasiłku - z czego żyć?

 

W Polsce w 2004 r. ponad 2.600.000 osób bezrobotnych NIE POSIADAŁO PRAWA DO ZASIŁKU dla bezrobotnych (czyli 85,7% bezrobotnych). Liczba bezrobotnych wynosiła 3.071.200 osób.

stan na koniec czerwca 2004 r.

źródło:  http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/praca_ludnosc/bezrobocie_rejestrowane/2004/index.htm

 

 

*****************

 

POTRZEBNE SĄ NOWE MIEJSCA PRACY W DUŻEJ ILOŚCI (nowe zakłady przemysłowe w miejsce zlikwidowanych, itd.)

 

DO TEGO CZASU OSOBOM BEZROBOTNYM POTRZEBNE SĄ ŚRODKI NA UTRZYMANIE - ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH UMOŻLIWIAJĄCE UTRZYMANIE NA MINIMALNYM GODZIWYM POZIOMIE.

 

 

*****************

 

Tzw. „zharmonizowana stopa  bezrobocia  w  krajach  UE” wynosiła na koniec 2004 r. 8,9%. W Polsce była ona najwyższa - wynosiła 18,3%...

Źródło:  http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/praca_ludnosc/bezrobocie_rejestrowane/2004/index.htm


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry