Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
Nasz Dziennik z dnia 29 grudnia 2003, Nr 301 (1797)

 

Zasiłki we Francji

6 mln na zasiłkach

 

Według najnowszych danych Dyrekcji Badań i Szacunków Statystycznych (DRESS), 6 mln Francuzów utrzymuje się z zasiłków socjalnych płaconych z funduszy państwowych. Statystyka nie obejmuje osób pobierających zasiłki dla bezrobotnych wypłacanych z funduszu asekuracyjnego UNEDIC.

 

Największą grupę świadczeniobiorców stanowi 950 tys. osób pobierających tzw. zasiłek RMI. Jest on płacony ludziom powyżej 25. roku życia, którzy albo nigdy nie nabyli prawa do zasiłków dla bezrobotnych, albo to prawo utracili. Z danych wynika, że obserwuje się wzrost liczby wypłacanych zasiłków RMI, co - zdaniem DRESS - świadczy o rozszerzaniu się bezrobocia wśród osób poniżej 30. roku życia.

 

Wzrosła też liczba rent inwalidzkich i zasiłków wypłacanych głównie kobietom samotnie wychowującym dzieci.

Franciszek L. Ćwik, Paryż

 

Źródło: Nasz Dziennik z dnia 29 grudnia 2003, Nr 301 (1797)

 

 

 


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry