Powrót     Strona Główna Rodziny 
			Polskiej
MIŁOSIERDZIE PAŃSTWA,

Nie ma pracy ani zasiłków - skazani na wymarcie?

POLSKIE BEZROBOCIE

JEST NAJWYŻSZE W UE

 

 

Czy rządzący są w stanie odpowiedzieć, z czego utrzymuje się i na jakim poziomie żyje w Polsce

ponad 2.760.000 osób bezrobotnych, które nie mają prawa do zasiłku?

 

 

Najważniejsze dane:

(źródło: rządowa strona www.praca.gov.pl)

 

-         przeciętna stopa bezrobocia w Polsce (koniec stycznia 2003)                                    -       18,7%

-         zarejestrowani bezrobotni (w końcu stycznia 2003)                                                     -    3.320.626

-         zarejestrowani bezrobotni z prawem do zasiłku (stan na styczeń 2003)                   -    553.909 (16,6%)

-         bezrobotni nowo zarejestrowani w ciągu miesiąca ("napływ" - styczeń 2003)            -    269.745

-          oferty pracy (stan w końcu miesiąca - styczeń 2003)                                       -      11.791

 

**************************

 

Miasta powiatowe (jedno z każdego województwa), w których stopa bezrobocia była dużo wyższa od przeciętnej (ściślej - obszar, który obsługuje dany powiatowy urząd pracy):

 

w Wałbrzychu

-

30,6%

(woj. dolnośląskie)

 

w Ustrzykach Doln.

-

26,1%

(woj. podkarp.)

w Nakle n/Notecią

-

32,3%

(woj. kuj. - pom)

 

w Grajewie

-

21,3%

(woj. podlaskie)

we Włodawie

-

19,4%

(woj. lubelskie)

 

w Nowym Dw. Gd.

-

36,1%

(woj. pomorskie)

w Nowej Soli

-

35,3%

(woj. lubuskie)

 

w Siemianowicach Śl.

-

28,4%

(woj. śląskie)

w Zgierzu

-

24,3%

(woj. łódzkie)

 

w Skarżysku-Kam.

-

27,1%

(woj. świętokrz.)

w Gorlicach

-

19,7%

(woj. małopolskie)

 

w Bartoszycach

-

35,6%

(woj. warm. - maz)

w Szydłowcu

-

29,2%

(woj. mazowieckie)

 

w Złotowie

-

27,3%

(woj. wielkop.)

w Nysie

-

28,7%

(woj. opolskie)

 

w Łobez

-

38,6%

(woj. zach - pom.)

 Stan na 30 czerwca 2002r. Dane w powyższym wykazie pochodzą z Obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 27.09.2002r., Podane wielkości służą m.in. ustalaniu długości pobierania zasiłku przez bezrobotnych na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.

 

 

**************************

 

 


Okres pobierania zasiłku przez osoby bezrobotne wynosi:

(zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu)-        6 miesięcy na terenach, gdzie stopa bezrobocia nie przekracza przeciętnej krajowej

-        12 miesięcy na terenach, gdzie stopa bezrobocia przekracza przeciętną krajową,

-     18 miesięcy na terenach, gdzie stopa bezrobocia przekracza dwukrotnie przeciętną krajową (tylko dla osób, które, mówiąc w uproszczeniu, mają ponad 20 lat pracy lub mają jedno lub więcej dzieci i bezrobotnego małżonka)

 

     [pełna treść tego przepisu znajduje się poniżej]


 


 

Fragment ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu  (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 6 poz. 56 z późniejszymi zmianami) - stan prawny na styczeń 2003

                                             Art. 24. [ Wysokość i termin wypłacania zasiłku ]

1. Wysokość zasiłku wynosi 476,70 [65]* złotych miesięcznie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz 6a.
2. Bezrobotnemu, którego łączne okresy zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności, wymienione w art. 23 ust. 1 pkt 2, oraz okresy, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5, zwane dalej „okresem uprawniającym do zasiłku”, wynoszą do 5 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 80% kwoty zasiłku określonego w ust. 1[ustępie 1].
3. Bezrobotnemu, którego okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 120% kwoty zasiłku określonego w ust. 1.
 (...)
                                          Art. 25. [ Okres pobierania zasiłku ]

1. Okres pobierania zasiłku, z zastrzeżeniem ust. 1a, 5, 8, 11 i 12, wynosi:
          1) 6 miesięcy – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
          2) 12 miesięcy – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała przeciętną stopę bezrobocia w kraju,
          3) 18 miesięcy dla bezrobotnych:
                     a) zamieszkałych w dniu nabycia prawa do zasiłku oraz  w okresie jego pobierania na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 2-krotnie przeciętną stopę bezrobocia w kraju, oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku lub
                     b) którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego [67].
(...)

*wg stanu prawnego na dzień 1 lutego 2003r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych (100%) wynosi 498,20(źródło: strona internetowa www.praca.gov.pl)

 

 

****************************************

 


BEZROBOCIE W POLSCE - NAJWYŻSZE w UE

 (Nasz Dziennik z 22-23 lutego 2003. Fragm. art. „Rekordowe bezrobocie”)

 

W styczniu stopa bezrobocia wzrosła do 18,7 procent. Ponad 80 proc. bezrobotnych nie ma prawa do żadnego zasiłku

 


Pod koniec stycznia liczba Polaków pozostających bez pracy osiągnęła rekordową liczbę w ciągu ostatnich dziesięciu lat. (...) w końcu ubiegłego miesiąca w urzędach pracy było zarejestrowanych 3 mln 320 tys. osób. 
    Jest to ogromna liczba, nienotowana do tej pory w historii transformacji - stwierdził w piątek wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego Janusz Witkowski.

(...) stopa bezrobocia wzrosła do rekordowo wysokiego poziomu 18,7% ludności aktywnej zawodowo (...) - Stopa bezrobocia sytuuje nas na pierwszym miejscu wśród krajów członkowskich UE i państw kandydujących - dodaje Witkowski. (...)

Ciągle rośnie liczba bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku. Pod koniec stycznia tego roku zasiłków nie pobierało ponad 2 mln 766 tys. osób, czyli 83,3 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. (...)

Według raportu Komisji Europejskiej, stopa bezrobocia w Polsce osiągnęła najwyższy poziom wśród krajów rozwiniętych zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

(...)                          Artur Kowalski


 


 

**************************************

 

Nie ma pracy ani zasiłków - skazani na wymarcie?

UE NIE ROZWIĄŻE BEZROBOCIA W POLSCE

(Artykuł ze strony www.rodzinapolska.pl, z działu "bezrobocie")

 

Rządzący roztaczają wizje otwarcia zagranicznych rynków pracy po przystąpieniu Polski do UE.  A jaka jest prawda?

 

-         W krajach UE jest duże bezrobocie. W samych Niemczech jest ponad 4,7 mln bezrobotnych (w Polsce na koniec stycznia 2003r. było ponad 3,3 mln bezrobotnych), nasi bezrobotni są tam niepotrzebni.

 

-         Pracę w krajach UE będą mogli znaleźć specjaliści z wyższym wykształceniem, z dobrą znajomością obcego języka. Tzw. „drenaż mózgów” jest ciągle aktualny.

 

-         Rzesze zwykłych ludzi, nie znające obcego języka lub mówiące łamaną angielszczyzną, nie mają szans na znalezienie pracy na zachodzie, ewentualnie będą mogły otrzymać pracę typu "służąca" lub wykonywać inne najcięższe prace fizyczne. Normalna Polka nie zostanie w obcym kraju np. księgową czy urzędniczką.

 

Na ponad 3,3 miliony bezrobotnych w Polsce prawo do zasiłku ma tylko około 550 tys. osób. Czy rządzący są w stanie odpowiedzieć, z czego utrzymuje się i na jakim poziomie żyje ponad 2,76 mln osób bezrobotnych, które nie mają prawa do zasiłku? Państwo opłaca im składki ZUS uprawniające do świadczeń lekarskich, ALE Z CZEGO ŻYJĄ?

 

Część z tych osób ma zapewne matkę emerytkę, która dzieli się ostatnim kęsem, część z pewnością godzi się na pracę dorywczą, nawet bez umowy, inni, np. w małych miasteczkach, jedzą kurę czy królika własnego chowu i warzywa z ogródka przy domu. Ale są też takie osoby, które po cichutku umierają z głodu, bo opieka społeczna może dać im 50 zł miesięcznie albo nic [patrz list pracownika opieki społecznej na stronie www.rodzinapolska.pl w dziale "Bezrobocie"].

Powtórzmy. Czy rządzący są w stanie odpowiedzieć, z czego utrzymuje się i na jakim poziomie żyje w Polsce ponad 2,76 mln osób bezrobotnych, które nie mają prawa do zasiłku?

[dane liczbowe zostały uaktulnione]                                                                   MP

 

 

**************************************

 

 

BEZROBOCIE w UE - NIEMCY

 

 

Nasz Dziennik z 28-29.12.2002,  z artykułu  "W zawrotnym tempie rośnie bezrobocie. Nadchodzi katastrofa":

 

Liczba bezrobotnych w Niemczech w ostatnim miesiącu 2002 r. przekroczyła
4 mln 220 tys. osób.
(...)

Waldemar Maszewski, Hamburg

 

**************************************

 

 Nasz Dziennik z 7 marca 2003, z artykułu "Nowy rekord bezrobocia":

 

Wskaźnik bezrobocia osiągnął w lutym w Niemczech 11,3 proc. Niemiecki Federalny Urząd Pracy w Norymberdze poinformował wczoraj, że bez pracy pozostawały 4 mln 700 tys. ludzi, (...)

KWM, PAP


Powrót
|  Aktualności  |  Prawo do życia  |  Prawda historyczna  |  Nowy wymiar heroizmu  |  Kultura  | 
|  Oświadczenia  |  Zaproszenia  |  Głos Polonii  |  Fakty o UE  |  Antypolonizm  |  Globalizm  | 
|  Temat Miesiąca  |  Poznaj Prawdę  |  Bezrobocie  |  Listy  |  Program Rodziny Polskiej  | 
|  Wybory  |  Samorządy  |  Polecamy  | 
|  Przyroda polska  |  Humor  | 
|  Religia  |  Jan Paweł II  | 
do góry